AKCE

SLEVA 20%
na všechny
objednávky

Geodetické práce Plzeň i Plzeňský kraj

Provádíme odborné geodetické práce zejména v katastru nemovitostí. Nabízíme zpracování v nejkratších možných termínech a individuální přístup včetně sjednání i předání zakázky u klienta. Kvalita prací je garantována úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem s praxí v oboru od roku 1984.

Geodetické práce (jinak též zeměměřické práce) jsou nezbytnou činností při změnách v katastru nemovitostí, kterými jsou např. rozdělení pozemku nebo vyznačení buduvy, kdy je nutné vyhotovit geometrický plán. Geodetické práce jsou rovněž součástí většiny stavebních prací, od zaměření pozemku jako podklad pro projektovou dokumentaci, přes vytyčení prostorové polohy stavby, až po zaměření skutečného provedení stavby.

Naší firmou nejčastěji prováděné geodetické práce:

Geodetické práce v katastru nemovitostí

  • vytýčení nebo upřesnění hranice pozemku
  • geometrický plán pro rozdělení pozemku
  • geometrický plán pro vyznačení budovy
  • geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Geodetické práce ve výstavbě

  • polohopisné a výškopisné zaměření pro projekční účely
  • vytyčení prostorové polohy stavby
  • zaměření skutečného provedení stavby - geometrický plán

Podrobné informace o nabídce služeb najdete na stránce Služby.

Hledáte kvalitní a spolehlivé účetní služby?

Geometrické plány

 

Geometrické plány jsou nezbytným podkladem pro provedení zápisu do katastru nemovitostí, zobrazuje-li se předmět zápisu do katastrální mapy. Jsou rovněž vyžadovány stavebními úřady při uvedení stavby do užívání (kolaudaci).

Více informací

Vytyčování hranic pozemků

 

Vytyčování hranic pozemků se provádí, nejsou-li hranice pozemku (jejich lomové body) v terénu označeny, příp. je-li potřeba jejich polohu ověřit nebo upřesnit.

Více informací

Geodetické práce ve stavebnictví

 

Jako podklad pro projekční práce zhotovujeme účelové mapy na základě polohopisného a výškopisného zaměření lokality dle požadavků objednatele. Podle hotového projektu vytyčujeme prostorovou polohu prvků stavby do terénu.

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

 

Nabízíme ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 12 odst. 1 písm. a) v rozsahu oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví č. 200/1994 Sb. v platném znění.

Plzeň - kancelář

Geo Bauer s.r.o.
Lísková 12
312 00 Plzeň
IČ: 29097274
DIČ: CZ29097274

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 24540.

Kontakty

Tel.: +420 602 743 676
E-mail: bauer.p@seznam.cz
Web: www.geo-bauer.cz